جناب آقای محمود رضا گشادرو 
مدیرعامل 
 

جناب آقای مسعود میلادی
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 

جناب آقای پرویز ساویزی         
رئیس هیأت مدیره 

جناب آقای سید حسین شبیری               
نایب رئیس هیأت مدیره

جناب آقای سید مجتبی صالحی
عضو هیأت مدیره

 


 

 

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.