درباره ما

شرکت صرافی سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ 1383/5/4 تحت شماره 227167 به شماره ملی 10102683266 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و دارای مجوز رسمی به شماره 346747 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ادامه فعالیت خود ادامه میدهد .
 این صرافی علاوه بر شعبه مرکزی در تهران دارای سه شعبه در شهرهای شیراز ، اصفهان و یزد می باشد .