خدمات ارزی

 1. خرید ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان کالا و خدمات در سامانه نیما در کلیه کشورها
 2. خرید نقدی ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان در سامانه سنا از طریق شعب شرکت صرافی و شعب بانک صادرات ایران
 3. دریافت و خرید ارز حاصل از صادرات در کشورهای ترمنستان و ازبکستان و عمان و قطر از طریق شعب بانک صادرات ایران
 4. فروش حواله ارزی برای واردات کالا در سامانه نیما از طریق شعب شرکت صرافی و شعب بانک صادرات ایران
 5. ارائه خدمات مشاوره‌ای به واردکنندگان و صادرکنندگان
 6. مدیریت وجوه ارزی صادرکنندگان در خارج از کشور
 7. ارائه خدمات کارگزاری
 8. خرید و فروش نقدی ارز تا سقف معین شده
 9. خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ارزی
 10. خرید و فروش مسکوکات (طلا) ضرب شده توسط بانک مرکزی
 11. خرید ارز به صورت اسکناس از مشتریان و دارندگان حساب‌های ارزی در شعب بانک صادرات ایران
 12. فروش ارز به صورت اسکناس به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی
 13. ارائه خدمات ارزی در کشورهای حوزه CIS، اوراسیا و اتحادیه اروپا
 14. فروش ارز به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی به صرافی‌های دارای مجوز
 15. عضو فعال بازار متشکل ارزی